Mistakenly Loving You

By: Nadia Lucia

Ynna has the most timid personality, siguro dahil na rin sa paraan ng pagpapalaki ng mga magulag niya sa kanya. That all she feel is unwanted, kaya nga para sa kanya kakampi niya ang mga kaibigan niya sa lahat ng oras kahit na ba ayaw ng mga magulang niya sa mga ito.

She always tried her best para mapatunayan ang sarili ang sarili sa mga magulang. Until she fell in love, she rejected it at first pero kapag puso na ang kumilos wala na siyang magagawa pa.

Vincent became part of her life, only to hurt her in the hardest way that she experienced. Pero sa kabila `non pinatatag niya ang sarili, para harapin ang panibagong bukas,

Ilang taon ang lumipas nang akala niya ay maayos na ang buhay niya, muling bumalik ang lalaking sumira ng buhay niya.

Will she still accept him? Sa kabila ng katotohanang nagkaroon ng bunga ang relasyon nila noon.Additional information

chapter_price

20

Category , ,
Tags

Comments

There are no comments yet.

Add a comment

Book Information

Word Count: 55k

Chapters