The Substitute Maid (2020)

By: ML Publication

Alexander had a huge responsibility at the very young age. Napasakanya ang kumpanya nila nang mamatay ang parents niya. Although, tumutulong ang lolo niya but the majority of the decision came from him. Sa dami ng work load niya, maari bang hindi niya maisingit ang mga panandaliang aliw? Siyempre hindi. At kapag sawa na siya sa mga demands ng mga babae, lumilitaw si Regina Larrazabal upang sagipin siya.

Alexis is the Crown Princess of Cordonia. She will forever be “The Spoiled Princess” na ibinigay sa kanyang nickname ng press. Everything is perfect in her life until she reached the age of eighteen. At doon niya napatunayan na hindi lahat ay makukuha niya. Dahil hindi niya makuha ang gusto mula sa magulang, naglayas si Alexis at umuwi ng Pilipinas. Sa tulong ng pinsan niyang si Meghan, naitago siya nito sa radar ng kanyang ina. Desedido si Alexis na patunayan na tama siya, na siya ang karapat-dapat na humawak ng Cordonia balang araw. Hanggang mapagtanto niyang mali pala. At napagtanto niya iyon nang matira siya kay Alexander bilang katulong.

Paano na ngayon iyan? Kung si Sir ay may Regina at ang chimay ni Sir ay isang prinsesa na hinahabol ng makulit na butler ng mga Royals na may pangalang Morris upang ilagay ang korona nito sa kanya. Idagdag pa ang age gap na hindi mawala-wala sa listahan ng mga issues nila at ang reyalidad na magkaiba ang mundong ginagalawan nila. Saan sila magtatagpo? Paano kung puso na ang nagsusumamo?

 

 

The Substitute Maid Writer’s Edition in Hardbound Cover

LAST CALL TO RESERVE: JULY 15-31

 

 

BE INCLUDED in our first printing this coming September 2021. The second installment of Elite Series to be published as a physical book.

 

 

Mechanic Lady’s Publication Facebook Page to reserve:

https://www.facebook.com/mechanicladypublicationDescription

 

 

 

 

Comments

There are no comments yet.

Add a comment

Book Information

Word Count- 65,000

 

 

Chapters