Her Christmas Valentine

By: kweenyxx

Ciello Llaurent Limen thought that love was not her calling. Ang buong akala niya ay magiging matandang dalaga na siya. She never had any experience with any men. She was afraid to die as a virgin. But when she met the CEO of Valentine Matchmaking Company. Nag-iba lahat ng pananaw niya. She threw all her doubts away and started to believe in Xerxes. She joined Xerxes plan. Nagpanggap sila na maging mag-jowa para may maiharap siya sa mga magulang niya. Everything was just a charade not until Xerxes confessed his true feelings towards her. Maniniwala ba siya sa binata o hahayaan niya na lang ang sarili niyang magduda dahil takot siyang masaktan ng isang Xerxes Decena?Comments

There are no comments yet.

Add a comment

Book Information

Word Count: 21000

Chapters