The Luckiest Dreamer Writer’s Edition

By: ML Publication

Hindi nagdalawang-isip si Alessandro na sundin ang nais ng ama na ipakasal siya sa babaeng napili nito para sa kaniya. His father was sick and he would do everything he could to make him happy, even if it goes down to marrying someone he didn’t choose for himself.

He didn’t like Via at first, kaya gumawa siya ng kasunduan na maghihiwalay din sila pagdating ng tamang panahon- at ang panahong iyon ay kung may makilala ang isa sa kanila na taong mamahalin ng tunay.

But Via was really trying hard to please him. Has she started to fall in love with him?

Papaano pa siya makawawala kung ganoon?Description

 

ISBN: 978-621-96468-5-7

Publisher: Mechanic Lady’s Publication

Comments

There are no comments yet.

Add a comment

Book Information

Word Count: 75k

Chapters