Taming The Naughty Bastard (2021)

By: ML Publication

Hindi akalain ni Danica na mapapaibig siya sa isang bastardo na babaero at basagulero. Kahit anong iwas niya sa pang-aakit ni Cray ay hindi ito sumusuko. Kung malalaman nito ang kanyang lihim ay lalayuan kaya siya nito nang tuluyan?

 

“For what is this conversation, Danica?”

Para siyang matilihan. “Pagod ka na ba sa ‘kin? Nagsasawa ka na ba sa ‘kin? Sabihin mo lang para maintindihan ko, Cray! Hindi ‘yong hindi mo lang ako kinakausap bigla nang mahigit dalawang buwan na at para akong isang hangin lang. Ni hindi ko man lang alam kung ano ang kasalanan ko sa ‘yo para magkaganito tayo!”

He snorted. “Are you fucking serious, Danica?” sigaw nito.

She winced. He never shouted at her like this before.

“You don’t know why I’m being like this?” pagpatuloy ng galit na binata. Dinampot nito ang baso na may kaunti pang tubig at saka itinapon iyon sa sahig. Nagkapira-piraso ang mga ito.

Napamaang siya at bahagyang napalundag dahil sa ginawa nito.

Umikot ang lalaki sa island table para lapitan siya. He looked menacing, towering her. Pero hindi siya umatras. Hindi naman siya takot dito dahil alam niyang hindi siya nito sasaktan kung pisikal ang pag-uusapan.

Sinalubong naman niya ang nag-aapoy nitong paningin kahit na todo ang pagkabog ng kanyang puso at puno ng agam-agam.

Bakit ba siya ganito? Nalaman na kaya niya ang kasalanan ko?

Nanikip at nanuyo ang lalamunan niya habang nalalanghap ang alak sa hininga nito.

“Why don’t you just leave me alone and have your happily ever after with Kael instead? Huh? Bagay naman kayong dalawa, ‘di ba?”

Sumikip pang lalo ang lalamunan niya kaya lumunok siya nang pilit habang bahagyang nangangatal ang kanyang baba.

“Potek! Bakit napunta kay Kael ang usapan natin, eh, ikaw ‘tong nagsama ng babae rito, ha?” singhal niya.

 

 

HOW TO READ ALL CHAPTERS?
1. Go to Shop
2. Add to Cart any load card. Follow instructions on how to pay
3. Go back to Pay Per View Menu under Browse once you have coins under your profile
4. Open the title you want to read and hit the unlock button per chapter
If you have any issue/concern with this e-book, you can send us a message here
info@nobelista.com

 

 Description

AVAILABLE in PAY PER CHAPTER ( buy a load card at the Shop of the website)

AVAILABLE in whole e-book selling (for VVIP/Premium members, to join the membership, add to the cart the Premium Membership at the Shop)

 

 

 

Comments

There are no comments yet.

Add a comment

Book Information

Word count: 74,600

Chapters